Innovatie: Het verbeteren van producten, diensten, processen etc. binnen uw bedrijf. Om te overleven in de huidige markt is het iets waar u als bedrijf niet meer omheen kunt.

Maar hoe doe je dat nou in de praktijk als bedrijf? Als leider van een bedrijf heeft u al genoeg aan uw hoofd, dus het daadwerkelijk voldoende bezig zijn met innovatie binnen het bedrijf heeft u eigenlijk geen tijd voor. En om daar nu full-time iemand voor aan te stellen is ook weer teveel van het goede.

Innovatie ondersteuning per uur

De oplossing: Huur een innovatiemanager per uur. Wij bieden u de kennis aan om de innovatie binnen uw bedrijf in goede banen te leiden. Wij komen bij uw bedrijf langs om de innovatie in te richten en kunnen daarna ook uw innovatieproces managen. Of wij leiden een daadwerkelijk innovatieproject, waarbij we, samen met uw medewerkers werken aan innovatie.

Heel concreet betekent dat dat wij onder andere onderstaande diensten aan u kunnen aanbieden:

  • Projectmanagement, en specifiek het leiden van innovatieprojecten
  • Opzetten van een onderzoeksdoel en onderzoeksvoorstel voor een innovatieproject
  • Organiseren van bijeenkomsten met gebruikers om die te betrekken bij het innovatieproces, bijvoorbeeld voor overleg over knelpunten en gewenste oplossingen
  • Aandragen van technologische mogelijkheden vanuit andere branches en bedrijfstakken
  • In overleg uitvoeren van risico assessments en vaststellen van risico beperkende maatregelen
  • Contact onderhouden met verzekeraars aangaande mogelijkheden voor risico afdekking
  • Overleg met subsidieverlenende instanties, aanvragen en afhandelen van subsidieaanvragen en -verstrekkingen
  • PR campagnes richting vooraf bepaalde stakeholders
  • Contact onderhouden met onderwijsinstellingen om mogelijke samenwerkingen aan te gaan

Dit alles gebeurt op uurbasis. Niet de lasten van het in dienst nemen van een volledige extra medewerker, maar wel de lusten van een innovatiemanager die u betaalt per uur. Meer weten hierover? Neem contact met ons op, dan kijken we wat voor u kunnen betekenen!